Parkmanagement

Naast Facilitaire of Hospitality vraagstukken kunt u ook bij Audientis terecht voor uw parkmanagement organisatie.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren.

Gebruikelijke parkmanagement activiteiten zijn:

  • beheer en onderhoud openbare ruimte
  • bewegwijzering
  • collectieve beveiliging
  • gezamenlijke afvalinzameling en verwerking
  • gezamenlijke inkoop van onderzoek en advies.

Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk. De bijdragen van ondernemingen voor het parkmanagement verschillen afhankelijk van de wensen aan producten en diensten.

Parkmanagement kan bestaan uit het aanstellen van een coördinerende parkmanager, een compleet projectmanagement-pakket of deelcontracten.

Een dergelijke vorm van overkoepelend beheer en dienstverlening wordt ook vaak toegepast bij bedrijfsverzamelgebouwen.